AdBlue® & Optispray™

Wat is AdBlue®?

AdBlue® zet schadelijke NOx in de uitlaatgassen van uw dieselvoertuig om in onschadelijke stikstof en waterdamp, en vermindert daardoor aanzienlijk de emissies van stikstofoxiden (NOx) die een belangrijke bron van luchtvervuiling zijn en smog veroorzaken.

Hoe vult u AdBlue® bij?

 1. De indicator op het dashboard van uw voertuig geeft u een signaal wanneer het tijd is om AdBlue® bij te vullen.
 • Vul de AdBlue® tank. Vul de tank niet overvol.
 • Verwijder na het vullen de schenktuit en voorkom dat er druppels AdBlue® gemorst worden. Reinig de zone rond de dop van de tank.

Voorzorgsmaatregelen: giet het product in de voor AdBlue® bestemde tank en niet in de DIESELTANK.

Hoeveel AdBlue® verbruik ik?

 • Geschat verbruik voor personenwagens: 1 – 1,5%.
 • Geschat verbruik voor vrachtwagens: 4 – 8%.
 • Geschat verbruik voor landbouwvoertuigen: 5 – 10%.

Hoe bewaar ik AdBlue®?

AdBlue® is gedurende een periode van 1 jaar houdbaar, als deze goed opgeslagen werd.

AdBlue® mag niet blootgesteld worden aan direct zonlicht en dient beschermd te worden tegen te hoge of te lage temperaturen. Het vriespunt van de AdBlue® ligt op -11°C.

Indien de AdBlue® toch bevroren moest zijn, behoudt deze zijn oorspronkelijke kwaliteit na ontdooiing.

Het moet worden opgeslagen in een afgesloten verpakking en in een goed geventileerde opslagruimte worden bewaard.

Waarom is kwalitatieve AdBlue® belangrijk?

Uw AdBlue® tank is verbonden met het SCR-systeem van uw voertuig, dat zeer gevoelig is. Elke andere vloeistof dan AdBlue® kan uw SCR-katalysator beschadigen.

Wat is Optispray™?

Optispray™ is op dezelfde manier opgebouwd als AdBlue®.

Het verschil met klassieke AdBlue® is dat Optispray™ een speciale reinigende toevoeging bevat om de kristallisatie van het product tegen te gaan.

Bij te lage temperaturen kan de klassieke AdBlue® minder goed verwerkt worden, waardoor deze kan kristalliseren. Optispray™ is speciaal ontwikkeld voor motoren die niet op voldoende hoge temperatuur komen.

Deze lage temperaturen kunnen er voor zorgen dat er verstoppingen optreden in leidingen en uitlaatsystemen, door de kristallisatie van de AdBlue®.

Wanneer moet ik het gebruik van Optispray™ overwegen?

Optispray™ is aangeraden bij dieselmotoren waarbij sprake is van een lage tot gemiddelde belasting van de motor, bij rijgedrag met veel starten en optrekken of bij hoge mate van stationaire draaien. Denk hierbij vooral aan tractoren, allerhande landbouwvoertuigen, kranen, graafmachines, vuilniswagens, etc.

Bij problemen aan de motor die verband hebben met de drukopbouw in het uitlaatsysteem. Hierbij gaat het indicatielampje van SCR-tegendruk op het dashboard knipperen.

Bij moeilijkheden bij het starten van de motor of bij verminderde motorkoppel.

Als preventiemaatregel. Bij twijfel is het aangeraden om Optispray™ te gebruiken om toekomstige problemen te voorkomen.

Op advies van de voertuigenfabrikant of reparateur.

Hoe vult u Optispray™ bij?

De indicator op het dashboard van uw voertuig geeft u een signaal wanneer het tijd is om AdBlue® bij te vullen.

 • Vul de AdBlue® tank. Vul de tank niet overvol.
 • Verwijder na het vullen de schenktuit en voorkom dat er druppels Optispray™ gemorst worden. Reinig de zone rond de dop van de tank.

Voorzorgsmaatregelen: giet het product in de voor AdBlue® bestemde tank en niet in de DIESELTANK.

Hoeveel Optispray™ verbruik ik?

 • Geschat verbruik voor personenwagens: 1 – 1,5%.
 • Geschat verbruik voor vrachtwagens: 4 – 8%.
 • Geschat verbruik voor landbouwvoertuigen: 5 – 10%.

Hoe bewaar ik Optispray™?

Optispray™ is gedurende een periode van 1 jaar houdbaar, als deze goed opgeslagen werd.

Optispray™ mag niet blootgesteld worden aan direct zonlicht en dient beschermd te worden tegen te hoge of te lage temperaturen. Het vriespunt van de Optispray™ ligt op -11°C.

Indien de Optispray™ toch bevroren moest zijn, behoudt deze zijn oorspronkelijke kwaliteit na ontdooiing.

Het moet worden opgeslagen in een afgesloten verpakking en in een goed geventileerde opslagruimte worden bewaard.

Waarom is kwalitatieve Optispray™ belangrijk?

Uw AdBlue® tank is verbonden met het SCR-systeem van uw voertuig, dat zeer gevoelig is. Elke andere vloeistof dan

AdBlue® of Optispray™ kan uw SCR-katalysator beschadigen