Wat is een EP 2 smeervet?
Smeervetten EP 2 zijn eigenlijk een ‘verdikte olie’. Lagervet bestaat grotendeels uit een basisolie en een verdikker, aangevuld met additieven (toevoegingen). Door te variëren met deze bestanddelen is het mogelijk om verschillende smeervetten te produceren voor een brede reeks toepassingen.

Smeervetten EP 2 bestaan uit: een indikkingsmiddel, een of meer basisvloeistoffen, additieven en (soms) een kleurstof. In technische zin is smeervet een “gel”, een vloeistof met daarin zodanig veel vaste stof dat de stromingseigenschappen daardoor mede worden bepaald.

Het stromingsgedrag van een smeervet EP 2 is dan ook duidelijk anders dan van een vloeistof. Bij een smeervet komt stroming pas op gang wanneer de er op uitgeoefende kracht een bepaalde drempelwaarde (zwichtspanning) overschrijdt. Om deze reden is het erg belangrijk dat je altijd de juiste soort smeervet gebruikt. Controleer dus eerst goed of smeervet EP 2 precies is wat jij moet hebben. Is dit niet het geval? Dan bieden wij nog een ruim aanbod aan andere smeervetten aan. Zo hebben wij smeervetten in de categorieën: EP 1EPX 2EPHT 2 en nog veel meer!
Indikkers voor smeervet EP 2:
Als indikker worden vooral gebruikt:

enkelvoudige metaalzepen
complexe metaalzepen
gemengde metaalzepen
bepaalde kleisoorten (bentoniet)
polyurethaan

Meest gebruikt worden metaalzepen op basis van Na, Ca, Ba, Al en Li, alsmede complexe en gemengde zepen op basis van die metalen. Daarnaast worden EP 2 vetten op bentonietbasis en op basis van polyurethaan op betrekkelijk grote schaal toegepast. De indikker geeft het vet zijn structuur en bepaald voor een groot deel ook de belangrijkste eigenschappen van een smeervet (mechanische stabiliteit, maximale bedrijfstemperatuur, waterbestendigheid).
Basisvloeistoffen die gebruikt worden voor EP 2 vetten
Als basisvloeistof worden dezelfde grondstoffen gebruikt als bij vloeibare smeermiddelen (minerale olie, synthetische producten, producten van plantaardige oorsprong).
Additieven voor EP 2 vetten:
De belangrijkste additieven voor vetten zijn:

anti-slijtage stoffen
corrosieremmers
anti-oxidanten
hechtingsverbeteraars