Motor complex maar ook de motorolie is complex!

Motor complex maar ook de motorolie is complex !

Je zou namelijk bijna kunnen stellen dat er zo veel soorten motorolie zijn als er motoren. Dat heeft alles te maken met het feit dat motoren steeds complexer zijn geworden. Al bij het ontwikkelen van een motor worden er allerlei eisen gesteld aan de olie die gebruikt moet gaan worden. En dat luistert bijzonder nauw. Vroeger was het gemakkelijk. Toen had je 10W-40 of een 20W-50 olie en kon je kiezen voor synthetische of minerale olie. En als het een niet goed genoeg en het ander te duur was, dan koos je voor een half synthese olie . Dat laatste is nog steeds zo, maar er zijn nu veel meer viscositeiten en er staat een compleet cryptogram aan specificaties achterop. En hoe weet je nu wat de goede motorolie is?

Raadpleeg de kentekenzoeker voor de juiste olie of contact ons!

Kentekenzoeker

Welke olie?

Om na te gaan welke motorolie je moet hebben is de smeerolie adviseur van 77 lubricants een prima hulpmiddel!