Houdbaarheid smeermiddelen

Ongeopende verpakking:

De houdbaarheid van olie in de originele, gesloten verpakking, zal niet snel achteruit gaan. Smeerolie is in principe onbeperkt houdbaar is, maar praktisch gezien is het goed om een tijdsspanne van 5 tot 7 jaar aan te houden. Daarbij is het wel belangrijk om in de gaten te houden dat 7 jaar oude olie waarschijnlijk niet meer geschikt is voor een nieuwe machine omdat deze wellicht hogere eisen stelt. Houdbaarheid is wat dat betreft niet hetzelfde als bruikbaarheid.

Geopende verpakking:

Indien de verpakking geopend is, betekent dit dat zuurstof en mogelijk vocht of vuil met het smeermiddel in aanraking kan komen.  Olie moet goed worden afgesloten om ervoor te zorgen dat er geen vocht en vuil in terecht komt. Dan kan de geopende verpakking tot 2 jaar na leveringsdatum gebruikt worden. Als de vervuiling wel duidelijk is, adviseren we om het product niet meer te gebruiken om schade aan de motor / machine te voorkomen en af te voeren.