Betekenis letter W in olie

Multi-grade

De viscositeit van een olie wordt aangeduid met twee getallen in het geval van een Multi-grade. Na het eerste getal staat altijd de letter ‘W’ (voor Winter).
Het eerste getal met de letter ( W ) geeft aan hoe lager het getal, des te dunner is de olie bij lage temperaturen (bij koude starts). Veel voorkomende zijn 0W, 5W, 10W, 15W, 20W.
Het tweede getal na de letter W: geeft aan hoe hoger het getal des te dikker de olie blijft bij hoge motortemperaturen (van belang in de zomer). De meest gebruikte zijn: 20, 30, 40, 50
De viscositeit van olie is bij lage en hoge temperatuur ( Multi-grade ) vastgelegd. Daarom wordt de aanduiding bijvoorbeeld: 5W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-50.
Multi-grade is olie die het gehele jaar door en bij alle weersomstandigheden kan worden gebruikt.

Single- en monograde

Single-grade motorolie heeft alle de letter W, zonder het tweede getal.
Bijvoorbeeld 10W, 30W, 50W.
Dit olietype wordt vaak gebruikt bij oldtimers of stationaire motoren.

Olie met een lage viscositeit is dun en olie met een hoge viscositeit is dik. SAE ( Society of Automotive Engineers ) is het internationale instituut dat de norm voor de motorolieviscositeit heeft vastgelegd.